Wie zijn wij

Actief in de Kop is een samenwerkingsverband bestaande uit vijf organisaties:

Frion, RIBW GO, InteraktContour, NoordWestGroep en IGSD met ieder hun eigen specialisme.

 

Aanleiding hiervan was:  invoering Participatiewet en de begeleiding vanuit AWBZ naar WMO.

Samen een nieuwe praktijk ontwikkelen, passend in de beleidsmatige, organisatorische en financiële kaders.

 

Wat is er veranderd

We maken meer gebruik van elkaars voorzieningen.

In de praktijk werken we bij elkaar in de keuken.

We hebben 1 aanmeldpunt. Vandaar uit vindt er een intakegesprek plaats en kijken we naar de mogelijkheden.

 

Wilt u meer weten, neem contact met ons op.